Hoe werkt coaching eigenlijk?

Wanneer je overweegt naar een coach te gaan, wil je natuurlijk weten wat je kunt verwachten. In dit artikel leg ik kort uit hoe een coachtraject werkt.

Jouw overweging om naar een coach te gaan. Niet omdat je ergens last van hebt, maar omdat je ergens naartoe wil bewegen!

Misschien loop je al langer rond met het idee om een coach te raadplegen, of heeft iemand jou dat aangeraden. Als jij behoefte hebt aan een coach, dan speelt er iets waarbij je ondersteuning kunt gebruiken. In coaching spreek ik liever niet vanuit iets waar je last van hebt, maar over iets waar je naartoe wil bewegen. Vooruit dus, positief en doelgericht. Dat is een belangrijk punt, want het feit dat je overweegt naar een coach te gaan, is een krachtige stap gericht op persoonlijke ontwikkeling. Positief dus! En dat is precies waar coaching op gericht is, om jou te helpen je persoonlijk doel te bereiken.

Naar een coach gaan is een krachtige stap op weg naar jouw doel!

Ik heb al eerder geschreven dat ik mijn cliënten feliciteer als ze me bellen om kennis te maken. Die eerste stap om daadwerkelijk actie te ondernemen en je kwetsbaar op te stellen is misschien wel de belangrijkste stap die je zet in een coachtraject. De rest volgt vanzelf. Natuurlijk is het best spannend wanneer je die stap zet, je stelt je kwetsbaar op door jouw persoonlijke uitdaging openlijk te gaan bespreken met iemand die je waarschijnlijk eigenlijk niet kent. Daarom is een uitgebreide kennismaking altijd een voorwaarde voor een succesvol coachtraject. Tijdens de kennismaking vertel ik je wie ik ben en hoe ik werk, hoe coaching werkt en wat je kunt verwachten. Ik stel je veel vragen over jouw doel en leg je uit hoe het zit met privacy en vertrouwelijkheid. En we bespreken natuurlijk jouw doel, datgene waar je naartoe wil bewegen. Zo’n kennismaking is voor mij absoluut een voorwaarde om een succesvol traject te starten, je wil gewoon een goede klik voelen zodat je in vertrouwen samen aan de slag kunt gaan.

Vertrouwen en een goede klik tussen client en coach is een voorwaarde voor een goed traject – Willem van Duuren

De start van een coachtraject, wat kun je verwachten?

Na de kennismaking, die ik ook wel intake noem, heb je de gelegenheid om te laten bezinken of je een traject wil starten. Je hoeft dat echt niet ter plekke te besluiten. Misschien wil je ook nog een andere coach raadplegen. Als je een besluit genomen hebt, volgt vanzelfsprekend je eerste afspraak voor een coachsessie. Soms geef ik je dan al een opdracht om je doel of achtergrond nader toe te lichten als voorbereiding op de eerste sessie.

Die eerste sessie duiken we helemaal in jouw hulpvraag. Wat is het precies, waar wil je naartoe bewegen? De sessie bestaat meestal uit een gesprek waarin ik je veel vragen zal stellen, om het doel super helder te krijgen. Een concreet en haalbaar doel stellen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol coachtraject. Soms is het even zoeken naar de juiste omschrijving en het komt ook voor dat je doel wijzigt tijdens een traject omdat je tot andere inzichten komt. Dat is helemaal prima, tijdens een coachtraject checken we altijd of we nog op het juiste spoor zitten, of dat we iets moeten bijstellen.

Oefeningen en het gesprek, die eerste sessie

Coaching bestaat uit het voeren van gesprekken en het doen van oefeningen. Met die gesprekken en oefeningen werken we aan het verkrijgen van inzicht, in jouw situatie, je gevoel, je gedrag, je gedachten. Deze 3 G’s maken dat je bewustwording krijgt over wat er nu eigenlijk speelt. Het is een belangrijke voorwaarde in een coachtraject om stappen te kunnen zetten richting jouw doel. Samengevat kan je een coachtraject beschrijven in 3 stappen.

 1. Inzicht en bewustwording: Het verkrijgen van inzicht in je situatie, gevoelens, gedrag en gedachten is cruciaal. Dit vormt de basis voor verdere stappen.
 2. Ontwikkelen van vaardigheden: Afhankelijk van je doel kunnen verschillende vaardigheden worden ontwikkeld, zoals tijdmanagement, communicatievaardigheden, stressmanagement, enzovoort.
 3. Actie ondernemen: Uiteindelijk gaat het erom dat je actie onderneemt richting je doel. Dit kan spannend zijn, maar is noodzakelijk voor verandering en vooruitgang.

Deze structuur hanteren we eigenlijk altijd in een coachtraject. Natuurlijk heeft iedereen de neiging en behoefte om direct te gaan werken aan punt 3, het nemen van actiestappen of het zoeken naar oplossingen. In bepaalde situaties kan dat, maar meestal zijn stap 1 en stap 2 echt noodzakelijk om te doorlopen. Als je ergens naartoe wil bewegen (je doel) zul je iets moeten veranderen om dat kunnen bereiken. Veranderen betekent dat je dingen anders gaat doen. Als je al weet hoe, dan staat je maar 1 ding te doen. Doe het! Maar in situaties dat je het nog niet weet, kijken we naar het ontwikkelen van vaardigheden (leren) om uiteindelijk echt in actie te komen. Weet je al hoe je het doel kunt bereiken nadat je tot inzicht bent gekomen, dan slaan we stap 2 over.

Inzicht, vaardigheden en actie. De vaste structuur van een coachtraject.

Veel coachtrajecten gaan over onzekerheid. Onzekerheid kan gaan over je eigen voorkomen, je toekomst, je carriere, op het werk, in gesprekken, in groepen, over je business, ondernemerschap, je gevoel of je iets kunt, of het lukt, of je wel goed genoeg bent, anderen je wel aardig vinden enzovoort.

Onzekerheid vormt vaak een belemmering om te kunnen doen wat je eigenlijk wil doen en leidt vaak tot een onprettig gevoel. Onzekerheid is een ruim begrip en gaat over jouw gevoel en gedachten. Veelal ligt daar een oorzaak achter, iets uit het verleden, een gebeurtenis of interpretatie waarop je gedachten en gedrag hebt gevormd. In coaching kijken we vanuit het hier en nu, met de blik vooruit. Maar soms kijken we iets verder naar het verleden om te onderzoeken waar bepaalde gedachten of gedrag vandaan komen. Dat doen we met oefeningen uit verschillende coachmethodieken. Het doel is dat met het inzicht dat je daarmee opdoet, bewustwording creëert, gevoel, gedag en gedachten kunt gaan herkennen in situaties dat het zich voordoet. Met die bewustwording ben je in staat om meer controle te krijgen over je gevoel, gedachten en gedrag. Bewustwording en het herkennen van patronen is een belangrijke stap in een coachtraject. Daarmee ben je in staat om vaardigheden te ontwikkelen om er op een andere manier mee om te gaan of om actiestappen richting je doel te zetten.

Door oefeningen te doen, creëer je inzicht

Coaching is niet vaag of zweverig. Het is een proces waarin je inzoomt op jouw gevoel, gedachten en gedrag. Het is geen magie, maar de resultaten uit oefeningen kunnen wel magisch zijn. Soms vinden cliënten het spannend of vreemd om een oefening te doen. Dat snap ik wel, want je geeft je even over aan je gevoel en gedachten, iets dat je normaliter niet snel doet. Juist het doen van oefeningen brengt inzicht in wat er werkelijk gebeurt. Ik beschik wel over 200 verschillende oefeningen afkomstig uit diverse coachmethodieken. Er komt geen gong aan te pas, ik ga je niet hypnotiseren, of leg je op een yogamat. Ik zet je wel op een vel papier waar jij je doel op het geschreven en vraag je wat je voelt, ik laat je wel fysiek een pad bewandelen om te voelen wat een bepaalde keuze jou oplevert en ik help je krachtiger te communiceren door je te laten draaien aan een denkbeeldige volumeknop. En geloof me, bij iedere oefening krijg ik altijd te horen van mijn cliënten dat er nieuwe inzichten zijn ontstaan.

Oefeningen kunnen ook heel pragmatisch en oplossingsgericht zijn. In de actiemodus bijvoorbeeld, of bij businesscoaching waar een zakelijk doel wordt nagestreefd, helpen oplossingsgerichte oefeningen om kristalhelder de actiestappen te bepalen, concreet, haalbaar, meetbaar. Veelal zijn dit oefeningen op basis van een vaste matrix of model.

Welke vaardigheden kan ik ontwikkelen?

Ik beschreef al dat verkrijgen van inzicht en bewustwording een voorwaarde is om te kunnen werken aan het ontwikkelen van vaardigheden. Maar welke vaardigheden zijn dat dan? Een eenduidig antwoord kan ik daar niet op geven, want er zijn ontelbaar veel vaardigheden die je kunt ontwikkelen. Maar in coaching komt het vaak neer op hoe je beter kunt omgaan met gevoelens, gedachten of je gedrag in bepaalde situaties. Het is zeker ook niet zo dat je coach jou alle vaardigheden zal leren. Dat zou ook een beetje vreemd zijn. Het kan best zijn dat je zelf aan de slag gaat om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. De vaardigheden die veel aan bod komen in een coachtraject zijn bijvoorbeeld;

 • omgaan met spanning & stress
 • mindfullness
 • beter communiceren, luisteren, spreken, empathisch overkomen
 • sterker overkomen
 • leiderschap versterken
 • conflicten oplossen
 • beter omgaan met beperkende gedachten
 • oplossingsgericht werken
 • timemanagement

De lijst is onuitputtelijk lang, soms ontwikkel je vaardigheden extern, dat zien we dan meer als actie uit je coachtraject. Bijvoorbeeld een cursus spreken in het openbaar als actiepunt.

Overgaan tot actie, een absolute must in ieder traject!

Het klinkt logisch, maar een coachtraject is uiteindelijk altijd gericht op het zetten van stappen richting je doel. Actie dus! Je kunt alleen veranderen wanneer je actie neemt. Je kunt alleen je doel bereiken al je actie onderneemt. Niets gaat vanzelf. En in sommige gevallen is het zetten van een stap richting je doel, juist een moeilijke stap. Dat is vaak de reden om naar een coach te gaan. Je weet wel wat je eigenlijk moet doen, maar als het neerkomt om het daadwerkelijk te doen loop je vast. Uiteindelijk zul je ook in het coachtraject actie moeten ondernemen om het door jou gekozen doel te kunnen bereiken.

Met de angst onder je arm, doen wat je te doen staat dus! In coaching noemen we dat ook wel exposure. Je stelt je bloot juist aan datgene wat je spannend vindt. Maar hoe vaker je dit doet, des te eenvoudiger zal het worden. Denk maar aan het spreken in het openbaar. Hoe lastig dit ook kan zijn, als je het vaker doet zal het eenvoudiger worden. Met een coachtraject voorafgaand aan de acties die je gaat nemen ben je goed voorbereid, weet je welke gevoelens er naar boven komen en met de vaardigheden die je hebt opgedaan kun je er beter mee omgaan. Je bent dus daadwerkelijk klaar om actie te ondernemen.

Einde coachtraject. Doel bereikt?

Een coachtraject heeft een kop en een staart. Gemiddeld duurt een traject rond de 6 sessies, afhankelijk van de coachvraag. Het is mijn doel zo snel mogelijk het traject te beëindigen. Heb je je doel dan bereikt aan het einde van een coachtraject ? Nee, dat is vaak niet het geval. Het is pas het begin. Na een succesvol coachtraject ga je zelf aan de slag met de inzichten en bewustwording die je hebt opgedaan, de vaardigheden die je hebt ontwikkeld en de acties die je gaat ondernemen. Na (en deels tijdens) het traject ga je zefstandig verder om je doelen te bereiken, daar heb je geen coach meer bij nodig. Soms is een korte update sessie of bijpraat sessie handig na een bepaalde periode, maar de basis is dat we zo snel mogelijk weer afscheid van elkaar nemen.

Wat komt er nog meer bij kijken?

Buiten de reguliere sessies die we inplannen, vraag ik je na ieder gesprek een evaluatie te schrijven op de sessie en die mij te sturen. Zo hou je bij welke inzichten je hebt gekregen, welke acties je meeneemt en geeft feedback op de sessie. Tijdens de sessie maak ik als coach aantekeningen die ik niet met de cliënt deel. Ik adviseer mijn cliënten altijd zelf aantekeningen en foto’s van de uitkomst van oefeningen te maken. Daarnaast is het goed om de voortgang van het traject te kunnen meten. Daarvoor werk ik met de coachmonitor van Nobco. Een instrument dat je tijdens het traject 3x invult en waarmee je de voortgang en successen vastlegt.

Welke coachmethodiek is geschikt?

In mijn coaching werk ik met verschillende coachtechnieken. Ik coach met ACT, TA, systemisch, oplossingsgericht, NLP, Voice Dialogue. Welke methode ik inzet is niet zo spannend. Veelal gebruik ik verschillende elementen uit de methodes doorelkaar of vorm een combinatie van oefeningen en gesprekken. In de FAQ kun je meer lezen over de verschillende methodes waarmee ik werk.

Is businesscoaching anders dan personal coaching?

Ja en Nee.. Bij personal coaching gaat de coachvraag meestal over de cliënt zelf en bij businesscoaching kan het ook gaan om een strategisch, zakelijk of financieel doel. Bijvoorbeeld het vergroten van omzet, winst of groei van een onderneming. Hoewel in businesscoaching de vraag meestal een zakelijk karakter betreft is de coaching toch gericht op de cliënt die een bepaald doel wil bereiken. Een coach geeft geen directe tips of advies en gaat niet op de stoel van de cliënt zitten. Ook in businesscoaching trajecten wordt dezelfde structuur gevolgd gebaseerd op inzicht, vaardigheden en acties. Bijvoorbeeld bij leiderschapsvraagstukken. In businesscoaching kan het wel zijn dat de rol van coaching anders wordt toegepast, bijvoorbeeld door het geven van direct advies of het verzorgen van trainingen. Dat wijkt af van het begrip “coaching” en leggen we apart vast.

Conclusie

Een coachtraject is een krachtig middel om persoonlijke en professionele doelen te bereiken. Het proces bestaat uit het verkrijgen van inzicht, het ontwikkelen van vaardigheden en het ondernemen van actie. Vertrouwen en een goede klik tussen cliënt en coach zijn essentieel voor een succesvol traject. Door deze stappen te volgen, kun je effectief werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling en doelen bereiken.

Wil je meer weten of jouw doel bespreken? Boek dan een vrijblijvende kennismaking. Je bent welkom in mijn studio in Baambrugge of online.

Willem van Duuren

CoachNu.nl

06 52 86 19 29

info@coachnu.nl

Gratis Ebook
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Een goede klik is de basis voor een succesvol coachtraject.

Een succesvol coachtraject begint met een klik tussen jou en mij. Daarom nodig ik je graag uit eerst vrijblijvend kennis te maken. Tijdens de kennismaking praten we over jouw coachvraag en vertel ik jou wie ik ben en hoe ik werk. Je kunt al je vragen stellen en ik geef aan hoe een mogelijk coachtraject eruit zal zien. De kennismaking is kosteloos. Je bent van harte welkom!

Boek je vrijblijvende kennismaking

Online of in de coachstudio.