Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Personal - Life coaching & businesscoaching. In de FAQ licht ik de belangrijkste vragen en antwoorden toe.

Onderwerpen

Personal coaching

Door regelmatig zelfreflectie, het toepassen van aangeleerde vaardigheden en indien nodig periodieke “onderhouds”-coachingssessies kun je de behaalde resultaten op lange termijn behouden.

Ja, ik ben gespecialiseerd in specifieke vaardigheden om je te kunnen je helpen bij het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Maar ook bij het ontwikkelen van andere vaardigheden zoals assertiviteit, nee zeggen, empathisch overkomen, timemanagement, productiviteit ect is coaching heel effectief.

Informeer bij je verzekeraar, soms wordt coaching in bepaalde gevallen vergoed. Het is ook slim met je werkgever te praten over de mogelijkheden budget te krijgen om een coach te kunen inschakelen.

Het kan best zijn dat je het spannend vindt of liever niet over een bepaald onderwerp praat. Probeer je te realiseren dat dit juist bijdraagt aan je doel. Natuurlijk is het best spannend, maar als je het vaker doet, gaat de spanning er vanzelf af.

Boek dan een gratis en vrijblijvende kennismaking met mij in. Ik overtuig je niet, maar laat je kennismaken met coaching, en vertel je hoe het werkt. We kunnen ook een oefening doen zodat je weet hoe dat gaat en je een goed beeld hebt van wat je kunt verwachten.

Ja zeker! Coaching kan je heel goed ondersteunen bij andere vormen van zelfontwikkelimg. Bijvoorbeeld bij leiderschapstrainingen of persoonlijke doelen zoals het verminderen van stress zodat je minder last krijgt van de bijwerkingen van stress.

Ja, personal coaching is aanpasbaar aan individuele persoonlijkheden en behoeften. Introverte mensen kunnen profiteren van de één-op-één aandacht. Je zult soms even over je drempel heen moeten stappen om bij je gevoel te kunnen komen.

Coaching kan je helpen bij het stellen van grenzen, prioriteren van taken en het ontwikkelen van effectieve time-managementvaardigheden. Vaak ontstaat een verkeerde balans door overtuigende gedachten dat je iets moet afmaken, maar is dat werkelijk zo?

Ja, dat kan. Online coaching kan ook heel effectief zijn, ook de oefeningen die we in een fysieke sessie doen kunnen we prima online doen met wat aanpassingen. Het is wel belangrijk dat je goed licht hebt, een goede verbinding en in een rustige omgeving zit. Als je bij mij een online sessie boekt nodig ik je uit voor een teams meeting, je hebt zelf geen software nodig.

In dat geval is het belangrijk dat je dit met mij deelt. We kijken dan wat je in de weg staat. Na iedere sessie vraag ik je ook de coachmonitor in te vullen, daaruit volgt een overzicht van je voortgang richting je doel en eventuele obstakels, zodat ik dat ook direct weet.

Als erkend en bevoegd coach hanteer ik de ethische code van beroepscoaches. Die code beschrijft de verplichting om de vertrouwelijkheid van mijn cliënten te waarborgen, behalve in gevallen waarin sprake is van gevaar voor zichzelf of anderen.

Je kunt altijd je doelen herzien en aanpassen in overleg , omdat veranderingen in prioriteiten en omstandigheden normaal zijn. Ook zal ik ieder gesprek bij je checken of we nog op de goede weg zijn of afwijken.

Reflecteer op wat je wilt bereiken, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, en bespreek dit met mij om realistische doelen te stellen. Je doel moet goed meetbaar zijn, lonkend en tussentijds zullen we steeds kijken welke stappen je hebt gezet zodat we ook successen kunnen delen.

De duur varieert afhankelijk van de doelen, maar veel trajecten duren tussen de 3 en 6 maanden, met regelmatige sessies. We zien elkaar in de regel 1x in de 2 weken.

Een sessie omvat doorgaans het bespreken van doelen, het identificeren van obstakels, het ontwikkelen van strategieën en het opstellen van actieplannen. En niet allemaal tegelijk, maar volgens een efficiente structuur. Ook kan het zijn dat we enkele oefeningen doen.

Het belangrijkste is dat je kiest voor een coach waarbij je op je gemak bent. Ik neem ook ruim de tijd voor een persoonlijke en vrijblijvende kennismaking. Daarnaast is het verstandig te kiezen voor een coach met ervaring en de juiste kwalificaties. Als erkend NOBCO coach, en met mijn opleidingen op SR accreditatie niveau ben ik professioneel en gevorderd coach die zich verbind aan de beroepscode voor coaches en is aangesloten bij de beroepsvereniging van NOBCO.

Therapie richt zich vaak op het verwerken van verleden, terwijl personal coaching zich meer richt op het heden en de toekomst, gericht op persoonlijke ontwikkeling en het behalen van doelen. Soms hebben we het in gesprekken wel over het verleden, met name als je nog besluiten neemt op oud gedrag dat vroeger effectief was maar nu niet meer. Mijn coaching kijkt niet diep in het verleden maar is toekomstgericht en in het hier en nu.

Personal coaching kan leiden tot verbeterde zelfkennis, betere besluitvorming, verhoogd zelfvertrouwen en effectievere doelrealisatie. Je leert jezelf beter kennen, neemt afstand van je beperkende gedachten en neemt de regie zelf meer in handen. Iedereen kan veranderen, maar je bent zelf verantwoordelijk om dat ook te doen.

Personal coaching is een begeleidingsvorm waarbij een coach individuen helpt bij het bereiken van persoonlijke doelen, het overwinnen van obstakels en het ontwikkelen van hun potentieel. Als coach help ik je vooruit, je wil dus ergens naartoe bewegen. Je doel is dan ook altijd ingesteld op iets dat wil bereiken.

Coach methodieken

Ja, dat kan. Online coaching kan ook heel effectief zijn, ook de oefeningen die we in een fysieke sessie doen kunnen we prima online doen met wat aanpassingen. Het is wel belangrijk dat je goed licht hebt, een goede verbinding en in een rustige omgeving zit. Als je bij mij een online sessie boekt nodig ik je uit voor een teams meeting, je hebt zelf geen software nodig.

Business coaching

Wij geven in een tussen- of eindevaluatie geen details vrij over het coachtraject, tenzij de coachee expliciet toestemming geeft. In dat geval zullen we samen met de coachee een evaluatie opstellen die de coachee zelf deelt met de werkgever.

Dat hangt af van de exacte doelstelling en verantwoordelijkheden. Als businesscoach heb ik geen uitvoerende rol. Is er toch behoefte aan uitvoerende taken, dat valt dat onder consultancy of interim werkzaamehden en dat is een apart traject.

Deels. Ik help jou tot inzicht te komen en geef je doelgericht advies wanneer je daarom vraagt. In principe vertel ik je niet wat je moet doen, dat bepaal je helemaal zelf. Wanneer je uitvoerende taken verwacht, bijvoorbeeld het opstellen van een businesscase of marketingplan, dan zullen we dat als een apart traject bekijken, los van de businesscoaching. De kern is dat we goede afspraken maken over wat onder coaching valt en wat mogelijk onder consultancy valt.

Deels. Ik help jou tot inzicht te komen en geef je doelgericht advies wanneer je daarom vraagt. In principe vertel ik je niet wat je moet doen, dat bepaal je helemaal zelf. Wanneer je uitvoerende taken verwacht, bijvoorbeeld het opstellen van een businesscase of marketingplan, dan zullen we dat als een apart traject bekijken, los van de businesscoaching. De kern is dat we goede afspraken maken over wat onder coaching valt en wat mogelijk onder consultancy valt.

Ja. Als businesscoach help ik jou met het ontwikkelen van vaardigheden wanneer dat relevant is. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van jouw leiderschap, je assertiviteit, timemanagement, prioriteiten stellen en vele andere vaardigheden.

Ja natuurlijk. Wanneer je behoefte hebt aan verdieping op jouw business, jouw rol als leider, manager of CEO, of een sparringspartner zoekt waarbij jij in vertrouwen kan praten over de uitdagingen die je zoal tegenkomt, kan ik je ondersteunen. Een frisse blik op je plannen, onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn, meekijken met je businesscase of presentatie of ondersteuning in lastige situaties zoals het afscheid nemen van medewerkers. Als businesscoach ben ik als het ware jouw steun wanneer je extra ondersteuning kunt gebruiken.

Transactionele Analyse

In principe kunnen we een heel traject met TA doen, maar veelal combineer ik verschillende methodes. Wanneer ik zie dat mijn client een egopositie inneemt, zal ik onderzoeken of dit een bewuste keuze is. Als dat niet het geval is kunnen we een oefening doen om de bewustwording te vergroten.

In coaching wordt TA gebruikt om beperkende overtuigingen te identificeren, communicatiestijlen te verbeteren en emotionele intelligentie te vergroten.

Belangrijke concepten zijn ‘Ouder’, ‘Volwassene’ en ‘Kind’ (O-V-K), die verschillende aspecten van persoonlijkheid en gedrag vertegenwoordigen.

Door bewustwording van communicatiestijlen en het herkennen van ‘ego-toestanden’, helpt TA individuen betere keuzes te maken en gezondere relaties op te bouwen. Egoposities zijn posities waaruit je kunt communiceren (O-V-K) Ouder , Volwassen, Kind. Elke positie kent specifieke eigenschappen. TA is gericht op bewustwording dat je kunt kiezen voor een positie van waaruit je communiceert, of herkent bij de ander.

Transactionele Analyse is een psychologische benadering die communicatiepatronen en persoonlijke ontwikkeling analyseert. Het identificeert ’transactions’ of interacties tussen mensen. TA gaat uit van 3 principes. Ik ben ok, JIJ bent ok, ieder mens kan veranderen in en is zelf verantwoordelijk voor het eigen gedrag.

Voice Dialogue

Zie het maar als een gesprek met een subpersoonlijkheid, dat deel van jou dat prominent aanwezig is. Meestal leg ik niet uit hoe een VD werkt, maar gaan we vanzelf tijdens een gesprek in op de subpersoonlijkheid. Ik vraag je dan even een op een andere stoel te gaan zitten, je neemt dan eigenlijk de positie in van die persoonlijkheid. Een VD is niet eng of vaag, maar inzichtgevend. Je hoeft er verder ook niets mee te doen, alleen de herkenning is vaak al genoeg om meer rust te vinden.

In principe kunnen we een heel traject met VD doen, maar vaak gebruik ik verschillende methodes door elkaar heen wanneer het relevant is. Als ik merk dat een bepaalde overtuiging sterk aanwezig is (bijvoorbeeld een perfectionist) zal ik dat benoemen en vragen of we daar een oefening mee kunnen doen.

Nee, Voice Dialogue erkent zowel positieve als belemmerende aspecten van subpersonen. Het doel is om balans en integratie te bereiken. Het mooie van VD is dat je jouw subpersonen goed leert (her)kennen waardoor je bewust een keuze kunt maken om er naar te luisteren of niet.

Het stelt individuen in staat om bewustzijn te ontwikkelen over innerlijke stemmen en conflicterende delen, waardoor ze meer keuzevrijheid krijgen in hun gedrag.

Voice Dialogue is een coachingsmethode die zich richt op het verkennen van verschillende delen van het zelf, bekend als ‘subpersonen’ of ‘voices’. Ieder mens bestaat uit verschillende ‘ikken” ofwel gedachtes die de hele dag de revue passeren. Dat is vast heel herkenbaar en ook prima. Maar soms zijn er subpersonen die teveel aanwezig zijn. VD richt zich op het beter leren herkennen van de verschillende “ikken” zodat je hier meer afstand van kunt nemen.

Oplossingsgericht coachen

Wanneer er geen andere zaken in de weg staan om actiestappen te zetten. Als er toch een beperkende gedachte speelt, bijvoorbeeld “ik kan het niet, of het lukt me niet” dan zullen we daar eerst aandacht aan besteden.

Ja, het is flexibel en kan effectief worden gecombineerd met andere coachingstechnieken, afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Wanneer we merken dat er bepaalde vaardigheden ontbreken zullen we daar eerst naar kijken.

Nee, oplossingsgericht coachen kan vaak leiden tot kortere sessies, omdat de focus ligt op directe actie en resultaten.

Het stimuleert het formuleren van concrete, haalbare doelen en helpt individuen bij het identificeren van stappen om deze doelen te bereiken.

Het legt de nadruk op wat al werkt en hoe de gewenste toekomst eruitziet, in plaats van diep te graven in problemen uit het verleden. Ik gebruik veel prakische modellen die je snel helpen effectief stappen te zetten richting jouw doel.

Oplossingsgericht coachen richt zich op het identificeren van oplossingen en het benutten van sterke punten, in plaats van te focussen op problemen. Mijn coaching is altijd gericht op het bereiken van een doel. Maar vaak starten we met bewustwording en het ontwikkelen van vaardigheden, voordat we naar acties overgaan.

NLP

Ik gebruik in principe verschillende methodes doorelkaar. Dus wanneer ik zie dat een beperkende gedachte speelt, is het inzetten van een NLP oefening een mooie oplossing. NLP is goed toe te passen om gevoel te borgen, ervaar je doel is daar een mooi voorbeeld van, je creert een levendige voorstelling van wat het je oplevert als je een doel bereikt hebt.

Ja, NLP omvat technieken zoals visualisatie en ademhalingsoefeningen die kunnen helpen bij stressmanagement.

NLP biedt technieken zoals herkadering en ankeren om negatieve overtuigingen te transformeren en positiever denken te bevorderen. Het idee dat je dat iets niet gaat lukken… is maar een gedachte..

NLP is een benadering die de relatie tussen denken, communiceren en gedrag onderzoekt, en technieken biedt voor persoonlijke groei en communicatieverbetering. Het mooiste voorbeeld van NLP is het aanspreken van een ander deel van de hersenen door de vraagstelling iets aan te passen. Bijvoorbeeld wanneer een client zegt “ik weet het niet” Mijn vervolgvraag is dan ” Stel dat je het wel zou weten, wat zou je dan doen? Client’ ” eh dan zou ik …. en … doen”

Systemisch werk

Als je merkt dat bepaalde patronen of herhalingen in je leven, relaties of werk blijven voorkomen en je deze wilt begrijpen en doorbreken. Of bij problemen binnen familie- of relatiecontexten, waar systemisch werk kan helpen bij het identificeren van verborgen dynamieken en het verbeteren van de onderlinge relaties. Maar ook in professionele omgevingen (werk) kan systemisch coachen zeer effectief zijn.

Door de onderliggende dynamieken bloot te leggen, stelt Systemisch Werk individuen in staat om bewust te worden van en te breken met herhalende patronen in hun leven.

Nee, het is ook effectief bij het begrijpen van conflicten in organisaties, het identificeren van blokkades in persoonlijke groei en het oplossen van relatieproblemen.

In individuele coaching wordt Systemisch Werk gebruikt om patronen in het leven van een individu te verkennen, waarbij aandacht wordt besteed aan familieachtergrond en andere relevante systemen.

Systemisch Werk is een coachingsmethode die zich richt op het begrijpen van de onderliggende dynamieken in systemen, zoals families of organisaties, om verstoringen te identificeren en op te lossen. bij systemisch coachen kijk jij naar jouw positie in een bepaald systeem, veelal stellen we die positie op met poppetjes of soms met echte personen.

Acceptance commitment Therapy (ACT)

Act is voor zeer veel coachvragen een passende methodiek. Maar specifiek voor diegenen die bereid zijn om te accepteren wat buiten hun controle ligt, die openstaan voor het verkennen van hun waarden en die zich willen inzetten voor acties die in lijn zijn met deze waarden, ongeacht de aanwezigheid van moeilijke gedachten en emoties. Het is een benadering die gericht is op het vergroten van de kwaliteit van leven door zich te richten op waardevol gedrag en betekenisvolle doelen.

ACT biedt vaardigheden om veerkrachtig om te gaan met uitdagingen, door zich te richten op acceptatie, het vergroten van bewustzijn en het nastreven van betekenisvolle doelen.

Acceptatie in ACT verwijst naar het toestaan en omarmen van onaangename gedachten en emoties zonder te proberen ze te vermijden of te onderdrukken.

In tegenstelling tot het elimineren van negatieve gedachten, richt ACT zich op het veranderen van de relatie met deze gedachten, waardoor ruimte ontstaat voor waardevol gedrag. Dus met andere woorden, wat vind jij nou echt belangrijk in het leven, hoe geef je daar nu invulling aan, wat is je score en hoe ga je die verhogen?

ACT is een vorm van cognitieve gedragstherapie die zich richt op het vergroten van psychologische flexibiliteit door acceptatie van emoties en waarden-gedreven acties. Leven naar je waarden, maakt gelukkig zeg ik wel eens, maar doe je het ook echt?

Algemeen

Wij coachen in Nederlands en Engels

Een gemiddeld traject duurt ca 6 sessies (gemiddeld 3 maanden) Bij Burn-out of re-integratie kunnen begeleidingstrajecten echter wel langer duren en is onze capaciteit beperkter (6 tot 9 maanden)

Ja! Zeker! Als ZZP-er sta je er vaak alleen voor. Je wordt als het ware gestuurd door jouw eigen visie en acties, maar soms kan dat ook beperkend werken. Als een soort tunnelvisie. Dat is begrijpelijk en heeft je ook gebracht waar je nu staat. Als businesscoach help ik jou de volgende fase in met je bedrijf door je te laten ontdekken wat je anders kunt doen, waar kansen liggen en hoe je die kunt benutten.

Na de eerste kennismaking en verdieping op jouw doel, geef ik je een schets van hoe een traject eruit komt te zien. In vrijwel ieder traject nemen we de tijd om je resultaten te bespreken, te analyseren wat succesvol is geweest en waarom. We brengen jouw grootste uitdagingen in beeld en zoeken doeltreffend naar oplossingen. In de basis is jouw doel altijd het startpunt. Daarna werken we stapsgewijs naar verfijning, brengen we mogelijke obstakels in beeld en maken een actieplan om stappen te zetten richting je doel.

Als eerste maken we kennis en bespreken we jouw doel. Waarom zoek je een businesscoach en wat wil je bereiken. Dit gesprek voeren we tijdens de vrijblijvende kennismaking. Aan de hand van je doelen en situatie, geef ik je een schets van de mogelijke aanpak. Mogelijk stuur ik je vooraf een vragenlijst, zo kunnen we doeltreffend aan de slag.

Wanneer je op zoek bent naar nieuwe kansen voor je bedrijf, je uitgedaagd wil worden om met een frisse blik naar je businessmodel te kijken en openstaat voor verandering. Als businesscoach doorgronden we jouw model, analyseren we de uitdagingen en kansen en ontdekken de mogelijkheden om betere resultaten te boeken.

Ja. Het intakeformulier geeft mij veel informatie over jouw doel. Als ik het intakeformulier voor de kennismaking ontvang kunnen we gericht praten over jouw doelstelling. Dat maakt het voor ons heel efficient.

Ja, dat kan, we bespreken een passend programma op maat.

Ja. Ook in Businescoaching pas ik veel Personal coaching toe. Ook in de zakelijke omgeving spelen persoonlijke overtuigingen, vaardigheden en aanzet tot actie vaak een bepalende rol voor het succes. Ook het ontwikkelen of versterken van persoonlijk leiderschap is daar een mooi voorbeeld van.

Businessoaching is gerichte coaching op zakelijke doelen, zoals resultaat verbeteren, complexe situaties, strategie of operationele uitdagingen. Als businesscoach vertel ik je niet wat je moet doen, of hoe je iets moet doen, maar ik zet je aan tot creativiteit, toets je denk- en oplossingsrichting en motiveer je. Dat doe ik met mijn ervaring vanuit het bedrijfsleven en mijn coachingsvaardigheden. Alleen op speciaal verzoek neem ik een adviserende rol of zelfs uitvoerende rol aan.

Bij Personal coaching is de aandacht gericht op jou als individue en het doel dat jij wil bereiken. Bij Businesscoaching gaat de aandacht uit naar jouw zakelijke doelen. Veelal is Businesscoaching een mix tussen Personal coaching en zakelijke coaching.

Een coachsessie duurt gemiddeld 1,5 uur. Soms iets korter en soms iets langer. Als je een afspraak boekt, reserveer ik altijd 2,5 uur zo weten we zeker dat er geen tijdsdruk ontstaat.

Je hoeft niets aan te schaffen. Wel is het handig een notitieboek en pen mee te nemen om aantekeningen te maken. Ik maak ook notities, maar deel deze niet met je.

Ik werk met programma’s van een vast aantal sessies. Je koopt een programma vooraf en betaalt het gehele programma voorafgaande aan je eerste sessie. Als blijkt dat een traject langer duurt, kun je sessies bijboeken, als het korter duurt reserveren we de overgebleven tijd voor een herhaal sessie.

In principe werk ik alleen met programma’s. Een programma kunnen we altijd aanpassen. Mijn ervaring met losse sessies is dat coachees vaker schuiven of een afspraak uitstellen, dat draagt niet bij aan het bereiken van je doel.

Als eerste plan je een vrijblijvende kennismaking. Tijdens de kennismaking onderzoek je of er een klik is tussen jou en mij en vertel ik je over hoe ik werk. We bespreken ook jouw doel en ik geef je aan welke aanpak ik denk te gaan gebruiken. Daarna beslis jij (op een voor jou geschikt moment) of je een traject wilt starten.