Privacy

Bijlage Privacyverklaring

Bij het gebruik van de diensten van de coach laat je bepaalde gegevens bij de coach achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die je gebruikt, worden de volgende persoonsgegevens van jou verwerkt:

  • naam
  • adres
  • leeftijd
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • werkgever
  • functie
  • geslacht
  • informatie die je zelf vertelt of invult naar aanleiding van vragen in het kader van het coachingstraject
  • vragen die jij stelt en/of meldingen die jij doorgeeft

Doeleinden

Bovenstaande gegevens worden verwerkt om jou een coachingstraject te kunnen aanbieden en je voortgang te kunnen vastleggen.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk. De coach en CoachNu beheren en verwerken jouw gegevens. Daarnaast worden jouw gegevens geanonimiseerd (initialen) gebruikt bij intervisies.

Verder worden jouw gegevens nimmer aan derde partijen verstrekt.

Verslagen van gesprekken worden via geanonimiseerde wijze (initialen) opgeslagen. Als jouw gegevens niet meer nodig zijn dan worden de gegevens verwijderd.

Persoonsgegevens die via de e-mail of andere media aan de coach worden verstrekt, kunnen door de desbetreffende derden (media) worden verwerkt. Dit valt onder jouw eigen risico en verantwoordelijkheid.