Hoe oude besluiten jou in de weg kunnen staan en wat je eraan kunt doen.

Soms kunnen ervaringen of overtuigingen uit het verleden vandaag de dag nog een rol spelen in jouw gedrag, gedachten of gevoel. Hoe dat zit en wat je eraan kunt doen lees je hier.

Voor veel mensen is het spannend om naar een coach te gaan wanneer ze ergens last van hebben. Soms door een gevoel van schaamte, of ontwijkend gedrag vanuit de gedachte dat het wel overgaat of zichzelf oplost. Soms is dat ook zo, maar vaak ook niet. Die stap om een coach te bellen is vaak een drempel.

“Ik had het eerder moeten doen”

Ik hoor het vaak in mijn praktijk. Cliënten die al langere tijd met een vraagstuk rondlopen, soms al meerdere jaren. Tijdens of na het traject is hun reactie meestal “Ik had het eerder moeten doen” Twijfel, onzekerheid, een gevoel van schaamte, onwetendheid en de overtuiging dat je het zelf moet oplossen liggen hieraan ten grondslag. Wat de reden dan ook mag zijn, het is zonde om zo laat in actie te komen.

Als mens zijn we nou eenmaal geneigd om alles zelf te willen oplossen.

Het zit gewoon in ons brein. Van jongs af aan ben je hierop getraind. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, krachtig zijn, zelfcontrole en autonomie worden je van kinds af aan aangeleerd. “Neem je verantwoordelijkheid en laat zien dat je het zelf kan” Dat klopt en is ook prima natuurlijk, maar het betekent niet dat je alles zelf hoeft te doen. Hulp vragen is ook een onderdeel van het nemen van eigen verantwoordelijkheid, maar voelt als een vorm van falen en kwetsbaarheid. Ik hoor cliënten letterlijk vaak zeggen “Ik baal ervan dat het me zelf niet lukt, of ik begrijp niet dat het mij niet lukt” Soms speelt er zelfs een soort acceptatie van een denkpatroon of gedrag “ik ben nou eenmaal zo, of ik kan toch niet veranderen”

Oude besluiten zijn een keiharde waarheid geworden

Wanneer ik kijk naar de meest voorkomende hulpvragen die ik tegenkom zie ik een duidelijk patroon. Oude besluiten zijn een waarheid geworden en vormen een blokkade die je in de weg staat. Besluiten die je vaak al lang geleden hebt gemaakt, in je jeugd naar aanleiding van een bepaalde situatie, gebeurtenis of gewoon op basis van wat je van huis uit hebt meegekregen. Bijvoorbeeld de gedachte dat je iets niet kunt, of durft, dat je altijd maar hard moet werken of eerst voor een ander moet zorgen en dan pas voor jezelf. Gedachtes die overtuigingen zijn geworden en voor jou een soort ingebakken waarheid zijn, vaak zonder dat je het zelf in de gaten hebt.

Waar komt het vandaan?

Meestal worden oude besluiten gevormd in jeugd. Door je opvoeding, door wat je meekrijgt van je ouders en/of door impactvolle gebeurtenissen. Ieder mens wordt als onbezorgd en vrij kind geboren, zonder overtuigingen en grenzen, maar gedurende je kindjaren raak je die vrijheden kwijt. Je leert wat ok is en wat niet, wat goed is en wat fout, je krijgt opvoeding en gebruiken mee van je ouders of omgeving. Het vrije en ongeremde kind vormt zich tot een persoon met eigen verantwoordelijkheden en gedrag.

Op basis van wat je meekrijgt in de opvoeding en (impactvolle) gebeurtenissen vorm je als het ware jouw eigen interpretatie. Dit is hoe het hoort of moet, dit is wat ik moet doen, of hoe ik het moet doen, dit is hoe ik mijn behoor te gedragen etc.

Maar soms kan een gebeurtenis in je jeugd resulteren in een interpretatie die leidt tot een overtuiging en een besluit dat bepaald gedrag oproept. Gedrag dat destijds misschien nuttig was, maar vandaag de dag niet meer.

Een voorbeeld: Een client van wie haar vader vroegtijdig in haar jeugd was overleden.

Het gezin kwam er alleen voor te staan, met een hardwerkende alleenstaande moeder met 2 kinderen. Het oudere zusje (client) zorgde voor haar jongere broertje om haar moeder bij te staan. Ze nam een deel van de rol van haar vader over. Vandaag de dag is ze nog steeds het verzorgende type, dat eerst voor de ander zorgt, moeilijk taken uit handen geeft op werk en thuis. Ze is dat zo gewend, het is haar overtuiging. Maar hierdoor raakt ze uitgeput en snel geïrriteerd. Op het werk krijgt ze ook te horen dat ze meer moet delegeren, maar het lukt haar niet.

De gebeurtenis “het overlijden van haar vader”. Haar interpretatie “moeder kan het niet alleen”. Haar overtuiging “ik moet zorgen”. Dat resulteerde in haar besluit te gaan zorgen voor haar broertje en veel taken van haar moeder over te nemen. Toen heel nuttig, maar nu heeft ze zelf een gezin, dat prima in staat is dingen te doen en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Haar (oude) overtuiging en bijbehorende gedrag heeft nu een negatief effect.

Hoe oude besluiten jou in de weg kunnen staan en wat je eraan kunt doen.

Veelal heeft een client zelf niet direct in de gaten dat een oud besluit een blokkade kan zijn. Door middel van gesprekken en oefeningen, inzicht gevende modellen en het beschrijven van het primaire systeem (je jeugd en gezin, gebeurtenissen) wordt dit inzichtelijk. Het inzicht is de eerste stap van bewustwording, de basis om te kunnen veranderen.

Bewustwording is de basis voor verandering

Bewustwording is de basis voor verandering.

Met de bewustwording “ah..zo zit het dus…” vorm je een basis om te kunnen veranderen. Deze bewustwording maakt dat je situaties en gedrag kunt herkennen als het zich voordoet. En als je dat herkent, ben je in staat om bewust te kiezen voor ander gedrag, een bewuste keuze om het anders te doen.

Herken jij oude besluiten?

Als jij jezelf afvraagt of oude besluiten bij jou een rol spelen, probeer dan eens het volgende te doen;

1.     Bekijk eens jouw jeugd. Hoe was je jeugd, welke boodschap kreeg je mee van je ouders, wat was gebruikelijk bij jou thuis, wat viel op?

2.     Wat was een indrukwekkende gebeurtenis, thuis of op school, die impact op je had en hoe heb je dit geïnterpreteerd?

3.     Welke overtuiging heb je daaruit gevormd?

4.     Welk besluit heb je toen genomen?

5.     Wat ging je doen, in je gedrag? Herken je dit gedrag vandaag nog in bepaalde situaties?

6.     Wat is daarvan nu het effect? Is dat nuttig?

7.     Wat zou je nu met dit inzicht anders willen doen? Hoe zou je het willen?

8.     Wat ga je daadwerkelijk anders doen?

Met inzicht en bewustwording aan de slag.

Coaching is altijd gericht op een doel. Een doel dat concreet, haalbaar en lonkend moet zijn. Hoewel coaching is gericht op de toekomst vanuit het hier en nu, maken we soms uitstapjes naar het verleden. Zoals in dit voorbeeld waar je ziet dat oude besluiten je hedendaagse gedrag of denkpatronen nog steeds (onbewust) beïnvloeden.

Na het verkrijgen van het inzicht en de bewustwording richten we de aandacht meestal op de volgende stap, het aanleren vaardigheden waarmee je bewust kunt kiezen om dingen anders te doen en het daadwerkelijk toepassen acties richting jouw doel.

Bewustwording -> Vaardigheden -> Actie

Aan de slag met vaardigheden

Een goede klik is de basis voor een succesvol coachtraject.

Een succesvol coachtraject begint met een klik tussen jou en mij. Daarom nodig ik je graag uit eerst vrijblijvend kennis te maken. Tijdens de kennismaking praten we over jouw coachvraag en vertel ik jou wie ik ben en hoe ik werk. Je kunt al je vragen stellen en ik geef aan hoe een mogelijk coachtraject eruit zal zien. De kennismaking is kosteloos. Je bent van harte welkom!

Boek je vrijblijvende kennismaking

Online of in de coachstudio.