Bedrijfscoaching

Wij begeleiden jouw medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling en bevorderen hun werkgeluk, met als resultaat verminderde uitval en betere prestaties.

Team van erkende coaches

Voor iedere medewerker een persoonlijke coach.

Persoonlijke groei

Loopbaan 

Rouw & verlies

Burnout- stress

Leiderschap

Wanneer zet je een bedrijfscoach in?

Blije medewerkers presteren beter. Dat begrijpen we allemaal. Maar niet iedere medewerker is altijd even blij. Dat kan komen door situaties op het werk of in het privé leven. Als werkgever kun je een medewerker soms maar beperkt ondersteunen wanneer er iets speelt. Bijvoorbeeld in het geval van onzekerheid, spanningen en stress, burn-out signalen of bij impactvolle gebeurtenissen in de privésituatie of op het werk.

Het op tijd inschakelen van hulp is een bijzonder goed besluit. Individuele en onafhankelijke coaching draagt bij aan het opheffen van persoonlijke belemmeringen van medewerkers, waardoor ze niet alleen blijer worden maar ook beter gaan presteren. Bovendien wordt de kans op langdurige uitval sterk gereduceerd.

Met onze coachpool oplossing voor bedrijven bieden we met een team van 6 coaches ondersteuning aan bedrijven die willen investeren in persoonlijke ontwikkeling, stress-& burnoutreductie, hoger werkgeluk en gemotiveerde werknemers.

Ons team van expert coaches is flexibel en eenvoudig in te zetten voor individuele coachtrajecten van medewerkers.

Vrijblijvend kennismaken
 1. Wanneer je vermoedt dat er iets aan de hand is

  Wanneer je merkt dat je medewerker niet lekker in zijn/haar vel zit, je het vermoeden hebt dat er iets speelt, dan is het raadzaam om actie te ondernemen en het gesprek aan te gaan. Wanneer je merkt dat er iets speelt waar je vanuit jouw rol geen ondersteuning kunt bieden, dan is het goed om te overleggen of je medewerker gebruik wil maken van een coach.

 2. Bij ingrijpende gebeurtenissen

  Wanneer je medewerker te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis op het werk of in de privésituatie, zoals een overlijden, verlies van een dierbare, scheiding, of andere impactvolle gebeurtenis die de werknemer in de weg staat.

 3. Leiderschap versterken

  Wanneer je ondersteuning nodig hebt op leiderschapsvraagstukken, complexe situaties of wanneer je persoonlijk leiderschap wil versterken.

 4. Bij een vermoeden van overbelasting

  Wanneer je merkt dat een medewerker overbelast raakt, te veel hooi op zijn/haar vork neemt, vermoeid of uitgeput overkomt en je ziet dat de balans verstoord is.

 5. Bij veranderingen in het bedrijf

  Wanneer er veranderingen spelen die van invloed zijn op je medewerker, zoals positie, rol, verantwoordelijkheid en je merkt dat dit veranderproces niet vlot of volgens verwachting verloopt.

 6. Bij terugkeer na ziekteverzuim of Burn-out

  Juist bij terugkerende medewerkers na ziekte of Burn-out is ondersteuning heel belangrijk om terugval te voorkomen en een duurzame re-integratie mogelijk te maken.

 7. Ter ondersteuning van Young Professionals

  Als je veelbelovende Young professionals in dienst hebt, die je goed wil begeleiden en extra ondersteuning wil bieden, bij hun onboarding of bij hun loopbaanplanning.

 8. Op verzoek van de medewerker

  Als je medewerker verzoekt een coach te mogen inzetten, voor persoonlijke ontwikkeling en stappen te zetten richting het behalen van persoonlijke doelen.

 9. Op verzoek van de werkgever

  Wanneer je een medewerker extra wil ondersteunen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Lees alles over bedrijfscoaching in de brochure

Meer weten of alles rustig nalezen? Vraag dan de brochure bedrijfscoaching aan.

Ons team van senior practitioner coaches

Ons team van senior practitioner coaches bestaat uit bevoegd coaches, elk met hun eigen specialisatie in coaching en een achtergrond in het bedrijfsleven. Door uitsluitend met dit vaste team te werken, handhaven we een hoogwaardige dienstverlening en waarborgen we een persoonlijke benadering. Onze coaches zijn onderling verbonden, blijven zich voortdurend bijscholen en hebben toegang tot intervisie en supervisie om hun professionele ontwikkeling te waarborgen en zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NOBCO.

Mirthe Dankelman

Mirthe Dankelman

Personal coach | Loopbaan coach
Trudy Satink

Trudy Satink

Personal coach | Rouw & verliescoaching
Roberto Gutierezz

Roberto Gutierezz

Personal coach | Stress & Burn-out coach
Philippe Remmers

Philippe Remmers

Personal coach | Leiderschapscoach
Elke Rosendaal

Elke Rosendaal

Personal coach | Mama-/ouderschapscoach
Willem van Duuren

Willem van Duuren

Personal coach | Businesscoach
Bedrijfscoaching

Direct een team van coaches inzetten?

Neem dan even de tijd voor een persoonlijke kennismaking.

Vrijblijvend kennismaken

In 3 stappen van start en snel beginnen

De voordelen van het inzetten van een bedrijfscoach

Minder uitval, meer werkgeluk. Dat is wat wij doen.

Stress is een van de belangrijkste verzuimveroorzakers. Uit onderzoek van NN (Nationale Nederlanden sept 2023) blijkt dat 48% van de mederwerkers klachten van stress ervaart. 52% is te wijten aan de hoeveelheid werk, 43% aan tijdsdruk en 35% is afkomstig uit stress in de privésituatie. Het hele onderzoek lees je hier.

Reden genoeg om als werkgever alles in het werk te stellen om medewerkers extra te ondersteunen op het gebied van stressvermindering en persoonlijke ontwikkeling om uitval te voorkomen.

Onze oplossing om stress te verminderen en werkgeluk te verhogen.

Wij bieden een coachpool, bestaande uit een team van erkend coaches, speciaal ontworpen voor bedrijven die het welzijn van hun medewerkers op de eerste plaats zetten. Onze coaches begeleiden bij persoonlijke en zakelijke uitdagingen, met als doel hun persoonlijk- en werkgeluk te verhogen, stress te verlagen en betere resultaten te behalen. 

Onze coachpool-oplossing biedt volledige ontzorging voor bedrijven die snel en effectief een team van coaches willen inzetten of hun bestaande interne coachpool willen versterken. Van personal coaching, businesscoaching, loopbaan coaching, rouw en verlies coaching, re-integratie coaching en leiderschapscoaching, alle expertises bieden wij in een team. Zo dragen we bij aan voor persoonlijke en zakelijke groei van werknemers.

Wij maken coaching toegankelijk.

We houden het graag zo eenvoudig mogelijk, daarom werken we met één tarief voor alle soorten coaching en kunnen werknemers zelf via het portal hun coach naar keuze uitzoeken. We ondersteunen de werkgever door de organisatie van de coachpool geheel uit handen te nemen.

Lager uitval percentage en risico van Burn-Out

Ons op tijd inschakelen verlaagt het risico van uitval van de medewerker bijvoorbeeld bij overbelasting, een verkeerde prive-werkbalans of bij issues die spelen op het werk. De coach herkent de signalen als eerste en gaat er met de coachee mee aan de slag.

Ook bij re-integratie is het belangrijk de medewerker te coachen op een goede terugkeer om terugval te voorkomen.

Hogere ENPS Employee Net Promotor Score (werknemers tevredenheid)

Een bedrijfscoach werkt met jouw werknemer aan persoonlijke of zakelijke issues die hen in de weg staan. Eenmaal opgelost neemt de tevredenheid van de medewerker toe en draagt het bij aan de totale waardering van goed werkgeverschap.

Direct starten?
ROI coaching

Wat levert bedrijfscoaching op?

 • 256% ROI voor bedrijven die investeren in de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zoals wendbaarheid en veerkracht (International Growth Centre, 2016).
 • 167% toename van de net promoter score (NPS) onder werknemers, voor organisaties die een gevoel van saamhorigheid creëren (Harvard Business Review).
 • 65% minder personeelsverloop (Workplace Wellness Trends, 2017).
 • 21% meer productiviteit (Accenture, 2019).
 • 91% van de coachees versterkte zijn zelfreflectie, bewustzijn en gevoel van doelgerichtheid (CoachHub, 2020).
 • 80% van de coachees zegt competenties te hebben verworven die nuttig zijn voor hun werk (CoachHub, 2020).

Betere prestaties op het werk

Door de individuele ondersteuning kan de medewerker beter werken aan persoonlijke- en zakelijke doelen en ontwikkelt vaardigheden die bijdragen aan een betere prestatie. Coaching draagt bij aan betere communicatie, het wegnemen van belemmeringen om zaken bespreekbaar te maken en om actie te ondernemen.

 

Lagere kosten, beter resultaat

Coaching van medewerkers resulteert in lagere kosten door behoud van medewerkers, het voorkomen van uitval, gewaardeerd werkgeverschap en hogere resultaten o.a. door effectiviteit en persoonlijke ontwikkeling.

Verbeterde cultuur en leiderschap

Coaching draagt bij aan een cultuur waar mensen om hulp mogen vragen, constructieve feedback kunnen geven en belemmeringen opheffen, hetgeen bijdraagt aan een volwassen cultuur en goed leiderschap. Ook leiders hebben soms extra ondersteuning nodig om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

Willem van Duuren – Eigenaar & coach CoachNu

“Een blije medewerker presteert beter en vormt minder risico op uitval. Bedrijfscoaching is een waardevolle investering”

“In mijn rol als coach in de coachpool bij HEMA heb ik gezien wat de waarde van coaching is en hoe het bijdraagt aan meer werkgeluk, hogere prestaties en behoud van medewerkers. Juist in deze tijd is die extra ondersteuning noodzakelijk om goede werknemers te behouden en het verzuimpercentage te verlagen. Daarom bied ik met mijn team van erkend en gespecialiseerd coaches een volledige oplossing aan met onze coachpool” Wil je weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen ? Ik kom graag langs voor een persoonlijke toelichting.

Bedrijfscoach

Veelgestelde vragen

Een bedrijfscoach kun je inzetten wanneer je merkt dat een medewerker niet optimaal functioneert door persoonlijke of zakelijke omstandigheden. Dat kan voortkomen uit ingrijpende gebeurtenissen in de privé of zakelijke omgeving, persoonlijke overtuigingen, gedrag of situaties die hen beïnvloeden. Een bedrijfscoach wordt typisch ingezet om verschillende aspecten van de werkomgeving te verbeteren, zoals individuele prestaties, teamdynamiek, communicatie, leiderschapsvaardigheden en conflictbeheersing, met name wanneer de werkgever niet zelf de begeleiding kan bieden die nodig is.
Bijvoorbeeld bij:
Balans en stress niveau bewaken: Wanneer de medewerker het lastig vindt de balans tussen werk en prive te bewaken, teveel werkzaamheden aanneemt vanuit prestatiedrift, of lastig nee kan zeggen.
Bij ingrijpende gebeurtenissen; Bijvoorbeeld bij verlies door overlijden, ziekte van de werknemer zelf of in de directe omgeving, of andere gebeurtenissen die ingrijpend zijn waardoor de werknemer last ondervindt in het goed functioneren.
Verbetering van individuele prestaties: Als een werknemer moeite heeft om zijn of haar potentieel te bereiken, kan een bedrijfscoach helpen bij het identificeren van obstakels en het ontwikkelen van strategieën om deze te overwinnen.
Teamontwikkeling: Wanneer een team niet effectief samenwerkt of conflicten heeft, kan een bedrijfscoach worden ingeschakeld om de teamdynamiek te verbeteren, communicatie te bevorderen en het team te helpen beter samen te werken.
Leiderschapsontwikkeling: Voor leidinggevenden die hun leiderschapsvaardigheden willen verbeteren, kan een bedrijfscoach individuele coaching en training op maat bieden om leiderschapskwaliteiten te versterken, zoals communicatie, besluitvorming, motivatie en conflictbeheersing.
Veranderingen in de organisatie: Tijdens perioden van verandering, zoals herstructureringen, fusies of overnames, kan een bedrijfscoach helpen bij het begeleiden van medewerkers door de verandering, het verminderen van weerstand en het bevorderen van aanpassingsvermogen.
Persoonlijke ontwikkeling: Sommige organisaties bieden bedrijfscoaching als onderdeel van het ontwikkelingsprogramma voor werknemers, waarbij individuen worden geholpen bij het stellen van doelen, het identificeren van ontwikkelingsbehoeften en het stimuleren van professionele groei.

Een coach helpt de medewerker inzicht te krijgen in denkpatronen, of gedrag. Met deze bewustwording kan de medewerker onder de begeleiding van de coach werken aan het ontwikkelen van vaardigheden en het nemen van actiestappen.

Als eerste is het goed dit te benoemen in een gesprek met de medewerker. Kan je de oorzaak niet achterhalen, of zie je geen verbetering na het gesprek, stel de medewerker dan voor om additionele ondersteuning in te schakelen. Hierbij is het van belang dit vanuit een positief oogpunt te bekijken en niet vanuit een negatieve benadering. Heb je advies nodig hoe je dit het beste kunt voorstellen, neem dan contact op.

Geen zorgen, wij helpen je om dit probleem aan te pakken. Met onze professionele coaching en begeleiding kunnen we je medewerker helpen om zelfverzekerder en actiever deel te nemen aan meetings. We bieden praktische tools en strategieën om de terughoudendheid te overwinnen, waardoor jouw team effectiever kan samenwerken en betere resultaten kan behalen.

Leiderschap vraagt om continue aandacht om vaardigheden te blijven ontwikkelen. Ook wanneer de medewerker getraind is in leiderschap, kunnen valkuilen of complexe situaties op de loer liggen. Als ervaren coaches bieden wij ondersteuning op praktijksituaties, het verder ontwikkelen van vaardigheden in leiderschap en zelfinzicht. Door vooral praktijksituaties te bespreken met de medewerker bieden we een effectieve vorm van oplossingsgerichte leiderschapscoaching.

Ja, dat is mogelijk. Bemiddeling (mediation) is mogelijk in situaties dat beide partijen daarmee instemmen. Onze mediation is gericht op oplossingen vanuit een helikopter view. Dat wil zeggen dat wij een onpartijdige positie innemen en afhankelijk van de situatie bekijken welke vorm van begeleiding helpend is. We starten daarbij altijd met een 3-gesprek met de betrokkenen om de situatie goed te begrijpen en de bereidheid tot oplossingen te onderzoeken.

Wij werken met de NONONS coachend leiderschap methodiek. Een vorm van coachend leidinggeven, die zeer praktisch en effectief is. Coachend leiderschap is gericht op een empathische, maar effectieve manier van leidinggeven de ervoor zorgt dat de ander de verantwoordelijkheid neemt en zich daardoor beter kan ontwikkelen. Binnen deze vorm worden alle aspecten meegenomen, van de rol manager, leider en coach, tot situationeel leiderschap, delegeren en zelfinzicht als leider.

Het inschakelen van de coachpool is eenvoudig. Heb je behoefte aan de inzet van coaches voor je medewerkers, neem dan contact op. We leggen je uit hoe werken. Wanneer we een overeenkomst sluiten, kunnen je medewerkers direct een coach uitzoeken voor een kennismaking. Bij een goede klik, kunnen ze direct starten met hun traject.

CoachNu regelt verder alles. Wij regelen de afspraken tussen coach en coachee, voorzien in de rapportages, evaluaties en financiële afhandeling. We spreken van tevoren een budget of aantal beschikbare sessies af, en factureren maandelijks aan het bedrijf. Tussentijds geven we updates over de voortgang van trajecten binnen de regelingen van privacy en onderlinge afspraken.

Onze focus ligt op individuele ontwikkeling van de medewerker. Juist omdat we zien dat medewerkers ook na een training of opleiding in de praktijk juist ondersteuning nodig hebben. Dan begint het eigenlijke leerproces. Het ontwikkelen van een maatwerkprogramma op het gebied van leiderschap is in bepaalde situaties wel mogelijk, neem hiervoor contact met ons op.

Voor fysieke coaching:
Onze coaches hebben hun praktijkruimte in de omgeving van Amsterdam (ca. 40km om Amsterdam heen) Een van onze coaches heeft een praktijkruimte in Arnhem.

Coaching op locatie van de werkgever of coachee is in overleg mogelijk. Wij coachen het liefst in onze eigen praktijkruimtes om efficiënt te kunnen werken zonder afleiding.

Online coaching is ook mogelijk. Wij verzorgen dan de videocall verbinding.

Al onze coaches zijn professioneel opgeleide coaches op senior practitioner niveau. Dat betekent dat ze op een kwalitatief hoog niveau coachen, voortdurend blijven investeren in persoonlijke ontwikkeling en hun vak full-time uitoefenen. Onze coaches zijn aangesloten bij de NOBCO en hebben de beroepscode voor coaches ondertekend. Alle coaches maken gebruik van Intervisie en Supervisie, daarmee kunnen we onze kwaliteit blijven garanderen. CoachNu werkt alleen met een vast team van coaches. Daardoor weten we precies wat onze kwaliteiten zijn. Wij huren geen externe coaches in.

Een gemiddeld traject duurt ca 6 sessies (gemiddeld 3 maanden) Bij Burn-out of re-integratie kunnen begeleidingstrajecten echter wel langer duren en is onze capaciteit beperkter (6 tot 9 maanden)

Wij geven in een tussen- of eindevaluatie geen details vrij over het coachtraject, tenzij de coachee expliciet toestemming geeft. In dat geval zullen we samen met de coachee een evaluatie opstellen die de coachee zelf deelt met de werkgever.

Wij werken met een vast tarief voor de inzet van coaching, ongeacht het vraagstuk. De tarieven voor 1:1 coaching (fysiek) bedragen voor bedrijven €150,- ex BTW per coachuur. Voor een sessie berekenen we altijd 1,5 uur dus totaal €225,- ex BTW per sessie.
Het tarief voor online coaching is €175,00 ex BTW per sessie van 1,5 uur.
Voor de inzet van de rapportage tool berekenen we €10,00 ex BTW per sessie.
Voor evaluaties en tussentijdse fysieke afspraken met de werkgever, maken we individuele afspraken al naar gelang de behoefte van de werkgever.

Wij coachen in Nederlands en Engels

Wij verlenen toegang tot ons coachportal. Daar kan de medewerker een coach selecteren en voorzien wij in nuttige informatie over coaching. Iedere coachee ontvangt een handig E-book met tips hoe je succesvol start met een coachtraject.

Alle veelgestelde vragen

Een goede klik is de basis voor een succesvol coachtraject.

Een succesvol coachtraject begint met een klik tussen jou en mij. Daarom nodig ik je graag uit eerst vrijblijvend kennis te maken. Tijdens de kennismaking praten we over jouw coachvraag en vertel ik jou wie ik ben en hoe ik werk. Je kunt al je vragen stellen en ik geef aan hoe een mogelijk coachtraject eruit zal zien. De kennismaking is kosteloos. Je bent van harte welkom!

Boek je vrijblijvende kennismaking

Online of in de coachstudio.